E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

Praktische gids voor de elektrische installatie

E-Control heeft voor U de te volgen artikels uit het A.R.E.I. voor huishoudelijke installaties gebundeld in dit gids voor elektrische installatie. De wetgeving is gepubliceerd in het Koninklijk Besluit van 10/03/1981 en van kracht sinds 1/10/1981

Het A.R.E.I. legt veiligheidsregels op die:

  • Op iedere nieuwe installatie;
  • Iedere wijziging of belangrijke uitbreiding van een bestaande installatie;
  • Bij verkoop van een woning;
  • Op bestaande installaties¬†van toepassing zijn.

E-Control kan tal van andere controles en opleidingen aanbieden, deze vindt u achteraan dit boekdeel.

Indien u na het doornemen van deze leidraad vragen heeft of onduidelijkheden ondervindt of er bijzondere situaties zich voordoen dewelke hierin niet zijn opgenomen, kan U steeds onze kantoren contacteren.

Wij wensen U alvast veel succes met het installeren van uw elektrische installatie!

Deze uitgave werd opgesteld op basis van de reglementering die van kracht is op de uitgiftedatum (Mei 2013). Ze houdt bijgevolg geen rekening met de evoluties van die reglementering.

Reproductie toegelaten met bronvermelding en link naar www.elektrische-keuring.be

Index:

1. De aarding (AREI art. 28 – 71 – 86)

2. Equipotentiale verbindingen (AREI art. 72 – 73)

3. Het verdeelbord (AREI art. 248)

4. Differentieelschakelaars (DSI)

5. Leidingen (AREI art. 5 – 7 – 9.02 – 117 -202 – 214)

6. Stopcontacten (art. 86)

7. Schakelaars (AREI Art. 250)

8. Beveiliging door automaten en zekeringen (AREI art. 118.01 – 118.02)

9. De Badkamer (AREI art. 86.10)

10. Zeer lage veiligheidsspanning (AREI art. 25 – 27)

11. Transformatoren (AREI art. 5 – 7)

12. Controles (AREI art. 270 – 271 – 276 – 277)

13. Uitzonderingen (AREI art. 278)

14. Netbeheerdervoorschriften

15. Elektrisch dossier (AREI art. 269)

16. Werfaansluitingen (AREI art. 86)