E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

15. Elektrisch dossier (AREI art. 269)

Elke nieuwe installatie of na elke belangrijke wijziging dient de elektrische installatie gecontroleerd te worden door een erkend controleorganisme.

Hier dienen zowel het ééndraadschema (*) als het situatieschema (**) aanwezig te zijn.

Deze documenten dienen in drievoud aanwezig te zijn tijdens de keuring. Deze zijn voor de installateur, de eigenaar en de inspecteurvan het erkend organisme. Deze documenten worden in dat organisme 5 jaar bewaard.

Deze documenten dienen door de betrokkenen ondertekend te worden. Verder dienen op deze plannen de datum, adres van onderzoek en btw nummer of ID vermeld te staan.

Na de goedkeuring wordt er een proces-verbaal opgesteld dat zegt dat de installatie conform werd verklaard volgens het AREI en blijft voor 25 jaar geldig.

(*) Eéndraadschema

Dit is een schema dat de gebruikte componenten weergeeft in de installatie. Deze componenten dienen genummerd te worden zodat deze kunnen vergeleken worden met het situatieschema.

Vb. ééndraadschema druk hier

 

(**) Situatieschema

Dit is een grondplan waar alle lichtpunten, stopcontacten en toestellen worden op weergegeven zoals ze in de realiteit geplaatst werden. Dit moet overeenstemmen met de componenten die vermeld staan op het ééndraadschema.

Vb. situatieschema druk hier