E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

2. Equipotentiale verbindingen (AREI art. 72 – 73)

Bij equipotentiale verbindingen onderscheiden we twee soorten:

Hoofd- equipotentiale verbindingen (HEV):

1 of meerdere HEV worden verbonden met de aardingsklem. Water, gas, genaakbare vaste metalen delen van deconstructie van het gebouw worden via HEV aangesloten op de aardrail.

Doorsnede: min 1⁄2 van de grootste beschermingsgeleider in de installatie, uitgezonderd de aardgeleider, met min 6mm2, en max 25mm2

Bijkomende-equipotentiale verbindingen:

Indien opgelegd, verbindt men alle metalen delen die gelijktijdig genaakbaar zijn, binnen de bepaalde ruimte of locatie met een PE-geleider.

Voorbeelden: bad, douche, radiator in badkamer, …

Doorsnede:

  • 4mm2 niet mechanisch beschermd
  • 2.5mm2 mechanisch beschermd