E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

13. Uitzonderingen (AREI art. 278)

Oude woningen – verzwaring

Indien u eigenaar bent van een woning gebouwd vóór 1981 en u wil na enkele jaren een verzwaring, dan dient u uw woning te laten inspecteren, zowel het oude als nieuwe gedeelte.

Nu daar er vóór de wetgeving van het AREI (’81) nog andere regels vantoepassing waren, gaan we deze niet negeren en een aantal punten toch toelaten om een verzwaring te verkrijgen.

Enkele uitzonderingen kan u terugvinden in onderstaande tabel (AREI art. 278).

 

(*) Pictogram 6A zek en 10A aut

 

Verkoop van een wooneenheid

Door het Koninklijke Besluit van 25 juni 2008 is het A.R.E.I. gewijzigd. Dit KB geeft in het artikel 276bis voorschriften die van toepassing zijn bij de verkoop van een wooneenheid.

Elke woongelegenheid gebouwd vóór 1/10/1981 en waarvan de elektrische installatie nog geen deel heeft uitgemaakt van een elektrische keuring volgens het AREI. Dient de woongelegenheid bij elke verkoop onderworpen te worden aan een elektrische keuring. Het opzet hiervan is om oude elektrische installaties op een niveau te brengen dat voldoende veiligheid biedt en de nieuwe eigenaar een beeld te geven over de toestand ervan bij verkoop.

Wie heeft welke taken?

Verkoper: een controle van de elektrische installatie aanvragen bij een erkend organisme (E-Control). De datum van deze controle dient eveneens opgenomen te worden in de authentieke akte. Als de elektrische installatie in orde is bevonden, zal het verslag voor 25 jaar geldig zijn. Uiteraard indien er geen noemenswaardige aanpassingen worden uitgevoerd.

Koper: Indien de elektrische installatie niet in orde is bevonden. Dan krijgt de nieuwe eigenaar 18 maanden de tijd, vanaf het verlijden van de akte, om de elektrische installatie terug op een veilig niveau te brengen zodat alle overtredingen zijn weggewerkt. De nieuwe eigenaar moet binnen de 18 maanden een nieuwe controle aanvragen.

Notaris: De datum wanneer de elektrische controle heeft plaatsgevonden, moet hij opnemen in de authentieke akte. Indien koper en verkoper overeenkomen dat een controle onderzoek van de elektrische installatie overbodig en nutteloos is, wegens afbraak of renovatiewerken dient dit akkoord vermeld te worden in de authentieke akte. De koper dient dit dan te melden aan de FOD Energie, Afdeling Infrastructuur.