Verschillende keuringen

Om inwoners te beschermen tegen mogelijke ongevallen zijn er maatregelen genomen ter controle. Verouderde elektrische installaties moeten volgens de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie aan bepaalde normen voldoen. Er worden vier verschillende soorten elektrische keuringen opgelegd, dit door het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties). We sommen ze graag op:

Periodieke controle

Controlebezoek voor elektrische installaties.

Controle voor verkoop

Controle op het moment van de verkoop van een huisvestingseenheid.

Controle voor versterking of verandering

Controle voor verzwaring en/of wijziging van deelektriciteitsmeter.

Onderzoek voor indienststelling, wijzigingen of uitbreidingen

Gelijkvormigheids onderzoek vóór indienststelling en bij belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen van de bestaande elektrische installatie.

Negatief rapport?

Dan plannen we voor jou een tweede controle.

Periodiek bezoek

Ten laatste 12 maanden na het eerste bezoek in het geval van een periodiek bezoek of een controle van versterking en/of verandering van elektriciteitsmeter.

Verkoopcontract

Ten laatste 18 maanden na de ondertekening van het verkoopcontract in het geval van een controle bezoek wanneer er een onroerend goed wordt verkocht.