E-Control : Elektrische | Gas | EPC | Lift
Forgot your your password?

Verschillende keuringen

Om inwoners tegen mogelijke ongevallen te beschermen die te wijten zouden kunnen zijn aan een verouderde elektrische installatie of een niet meer conforme installatie, heeft de “FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie” enkele maatregelen genomen om te controleren of de elektrische installaties aan de vereiste normen voldoen.

Er worden 4 verschillende soorten van elektrische keuringen opgelegd door het AREI (Algemeen Reglement Elektrische Installaties):

Controle op het moment van de verkoop van een huisvestingseenheid
(AREI- art. 276bis)

Gelijkvormigheids onderzoek vóór indienststelling en bij belangrijke wijzigingen of aanzienlijke uitbreidingen van de bestaande elektrische installatie (AREI art.270)

Controle voor versterking en/of verandering van elektriciteitsmeter
(AREI art. 276)

Periodieke controle
(AREI art.271 en 271bis)

In het geval van een negatief rapport moet een tweede controle worden gepland:

Ten laatste 12 maanden na het eerste bezoek in het geval van een periodiek bezoek of een controle van versterking en/of verandering van elektriciteitsmeter

Ten laatste 18 maanden na de ondertekening van het verkoopcontract in het geval van een controle bezoek wanneer er een onroerend goed wordt verkocht